Kde najít sériové číslo: Vyhledejte sériové číslo vašeho spotřebiče. Je na štítku nalepeném na vašem spotřebiči nebo na záručním listu v krabici.

 • V závislosti od typu zariadenia, ktoré vlastníte, môže byť na jednom z niekoľkých miest. Svoj stroj nájdete nižšie.

  Tyčové vysávače:

  • Za priehľadným košom
  • Fans
  • Na spodnej strane akumulátora
  Fans

  Ručné vysávače:

  • Za filtrom
  Fans
  • Na spodnej strane akumulátora
  Fans

  Vzpriamené vysávače:

  • Za priehľadným košom
  Fans
  • Na spodnej strane stroja
  Fans
  • Pod rukoväťou prútika
  Fans

  Vysávače Cylindar:

  • Za priehľadným košom
  Fans
  • Na spodnej strane stroja
  Fans

  Robot:

  • Za priehľadným košom
  Fans

  Starostlivosť o vlasy:

  • Na napájacom kábli v blízkosti zástrčky
  Fans

  Čističky, ventilátory a ohrievače:

  • Na základni stroja
  Fans